Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin promocji Legrand SUNO

Regulamin promocji w sprzedaży internetowej: Legrand SUNO.

 1. Organizatorem promocji jest Elhurt – Elmet Sp. z o. o. Białystok.
 2. Promocja prowadzona jest w:

Elhurt-Elmet, ul. Wojska Polskiego 44, 19-200 Grajewo

 1. Okres obowiązywania promocji: od 16.10.2023 r. do wyczerpania puli nagród.
 2. Pula nagród:

- zestaw wkrętaków (9 szt.) NEO Tools (04-142)– 15 kpl.

- zestaw wkrętaków (6 szt.) Topex (39D150)– 25 kpl.,

 1. Promocją objęty jest osprzęt Legrand SUNO.
 2. Udział w promocji jest dobrowolny.
 3. W promocji mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolności prawne, które prowadzą działalność gospodarczą (dalej zwane Uczestnikiem), którzy w okresie trwania promocji dokonają zakupów towarów objętych promocją w Elhurt – Elmet Sp. z o. o.
 4. Zwroty towarów zakupionych w czasie promocji pomniejszają wielkość zakupów, które stanowią podstawę do wydania nagrody.
 5. Organizator może wstrzymać wydanie nagrody do momentu uregulowania należności przez Uczestnika.
 6. Za zakup osprzętu Legrand SUNO na kwotę:

- 600 zł. brutto - Uczestnik może zakupić zestaw wkrętaków Topex w cenie 1 zł./kpl brutto,

lub

- 1200 zł. brutto - Uczestnik może zakupić zestaw wkrętaków NEO Tools w cenie 1 zł./kpl brutto,

 1. Nie można łączyć wartości (kwot) zakupów przez dwóch lub większą liczbę Uczestników promocji.
 2. Nagrody będą wydawane na bieżąco na podstawie kolejności zgłoszeń. Wydanie wszystkich nagród w każdym z progów zakupowych kończy promocję.
 3. Jeden Uczestnik może otrzymać w ramach tej promocji maksymalnie trzy nagrody. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie możliwość wydania jednemu Uczestnikowi promocji większej ilości nagród niż 3 szt.
 4. Organizator promocji zastrzega sobie możliwość wstrzymania wydania nagród z przyczyn innych, niż opisane w niniejszym regulaminie.
 5. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Elhurt-Elmet Sp. z o. o. oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, a także właściciele i pracownicy oddziałów ajencyjnych Elhurt-Elmet Sp. z o. o. i najbliżsi członkowie ich rodzin.
 6. Ochrona Danych Osobowych:

1) W ramach realizacji niniejszej promocji, Organizator będzie przetwarzał dane osobowe, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”.

2) Organizator oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym realizację niniejszej promocji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

3) Organizator oświadcza, że jest administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, przetwarzanych danych osobowych względem osoby/osób, które wyraziły zgodę na uczestnictwie w niniejszej promocji.

4) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uczestnictwo w niniejszej promocji.

5) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

6) Powyższą zgodę można odwołać w każdej chwili wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres Organizatora lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną (e-mail) na adres poczty elektronicznej biuro@elhurt-elmet.pl, wpisując w temacie e-maila „nie wyrażam zgody”.

7) Organizator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.

8) Dane osobowe mogą zostać ujawnione dostawcom usług prawnych i doradczych, podmiotom, z którymi Organizator będzie współpracował w ramach niniejszej promocji.

9) Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

10) Uczestnik promocji ma prawo do:

 1. a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. b) sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. c) usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. e) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. g) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 8. h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

11) Organizator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach przewidzianych prawem dla przedawnienia roszczeń.

12) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl